วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.23

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.23 

การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง

 เผยเเพร่: 2021-11-24  |   ข่าววันที่: 2021-11-24 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2564 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 , เรือตรวจประมง ย.23 สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย กิจกรรมย่อยการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง ได้ดำเนินการออกควบคุมพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดตราด ได้ทำการตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 6 ลำ และเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 1 ลำ ดังนี้

 

ที่

ชื่อเรือ

ทะเบียนเรือ

ขนาด

เครื่องมือ

Marking

 

คนเรือ

 

สัตว์น้ำ

ว/ด/ป

เวลา

 

 

 

 

 

 

รวม

ไทย

ต.ช.

ที่ได้

ขึ้นตรวจ

 

1

ภ.โชคดนัยนาวี2

027505966

92.34

อวนลากคู่

TL977A

21

2

19

2,131

22 พ.ย.64

11.34 น.

2

ภ.โชคดนัยนาวี1

217515995

52.42

อวนลากคู่

TM933A

3

2

1

-

22 พ.ย.64

11.45 น.

3

ส.โชคไพรัช

302303952

9.09

ลอบหมึกสาย

-

3

2

1

200

22 พ.ย.64

12.04 น.

4

บุญพาโชคเจริญ

250923632

44.19

อวนลากคานถ่าง

TM1126A

5

2

3

200

22 พ.ย.64

12.48 น.

5

พงษ์สถาพร

392302881

16.42

อวนลากคานถ่าง

TS1972A

5

2

3

-

22 พ.ย.64

13.03 น.

6

โชครัชดาภรณ์

536403841

9.55

อวนลากคานถ่าง

TS4320A

3

3

-

100

22 พ.ย.64

13.18 น.

7

โชคบัญชร

526480312

12.86

อวนลากคานถ่าง

TS2309A

4

2

2

-

22 พ.ย.64

13.40 น.

            

                จากการตรวจสอบเครื่องมือทำการประมง และเอกสารประจำเรือประมง ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิด พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของกรมประมงในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จับกุมเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เรือตรวจประมง ย.06  (117)   วันที่ 4 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากร กิจกรรมย่อยสำรวจ รวบรวมข้อมูลสภาว... (99)  วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผ... (91)  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 6... (91)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกันพัฒนาและปรับปร... (91)  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตรวจเรือในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประม... (78)  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง(ตราด) ร่วมตรวจรับพันธุ์กุ้งกุลาดำในโครง... (77)  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเ... (76)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยองพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิ... (72)  วันที่ 2 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยรวบรวมข้อมูลสภาวะ... (70)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170