วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ 

งานกิจกรรมภายในจังหวัด


          วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ ด้วยการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ กวาดเศษใบไม้ โรงครัว บ้านพัก เพื่อเป็นการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารสำนักงาน ให้น่าอยู่ ปลอดภัย และเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็น หรือผู้เข้ามาติดต่อราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  228   ผู้บริหารกองตรวจการประมง   104  ผู้บริหารกรมประมง   92  วันที่ 1 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ...  79  วันที่ 9 - 11 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่...  73  กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ   72  วันที่ 13 - 17 เมษายน 2565 กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงในพื้นที่ทะเลนอกชา...  69  โครงสร้างกรมประมง   68  วันที่ 29 - 30 เมษายน 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง ออกปฏิบัติงานตามแผนยุ...  65  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 การควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประมงทะเล ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ