ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงบ้านคลองมะขาม อำเภอคลองใหญ่ และตรวจเยี่ยมชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงบ้านคลองมะขาม อำเภอคลองใหญ่ และตรวจเยี่ยมชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน


          วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยอง (นายวิระ จิตรสุวรรณ) พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวประมงบ้านคลองมะขาม อำเภอคลองใหญ่ และตรวจเยี่ยมชาวประมงพื้นบ้าน หมู่ ๕ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  181   วันที่ 13 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  111  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปรา...  94  วันที่ 8 มกราคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์   89  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญง...  88  วันที่ 14 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  81  วันที่ 27 - 28 มกราคม 2565 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 61...  81  วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง (นายวิระ ...  70  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่...  70  วันที่ 7 มกราคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่วมชี้...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ