หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 

โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนประมง...


          วันที่ 09 – 10 สิงหาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย นายพรชัย พอกพูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตราด (กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง) และประมงอำเภอเกาะช้าง ออกปฏิบัติงานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) โดยอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดมีชุมชนประมงได้รับการคัดเลือกจำนวน 1 ชุมชน โดยกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านอ่าวสลัด หมู่ 6 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เลือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาอาชีพประมง เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้นำไปพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมงพื้นบ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพการทำการประมงพื้นบ้าน และกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้นำไปใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมือคราดหอยประกอบเรือกล เรือตรวจประม...  181   วันที่ 13 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  111  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่เรือตรวจประมง ย.06 สังกัดหน่วยป้องกันและปรา...  94  วันที่ 8 มกราคม 2565 จับกุมเรือประมงเครื่องมืออวนรุนที่ใช้ติดกับเรือยนต์   89  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม เจ้าพนักงานประมงชำนาญง...  88  วันที่ 14 มกราคม 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประ...  81  วันที่ 27 - 28 มกราคม 2565 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 61...  81  วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง (นายวิระ ...  70  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่...  70  วันที่ 7 มกราคม 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) เข้าร่วมชี้...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ