วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564 

ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) / ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลระยอง โดย เจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2564 กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี และเครื่องมือที่อนุญาตให้ทำการประมงได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ สำนักงานประมงจังหวัดตราด , สำนักงานอำเภอเมืองตราด , ท่าเทียบเรือโชคสาคร , ท่าเทียบเรือเมืองตราด อำเภอเมืองตราด และท่าเทียบเรือสะพานแหลมงอบ , ท่าเทียบเรือเฉลิมพล ,  ท่าเทียบเรือวสันต์สมุทร 3 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือ...  76   ประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อ...  75  วันที่ 19 มิถุนายน 2565 กิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง เรือตรวจประม...  72  ว่าที่ เรือโท ประจักษ์ สาธุธรรม หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง ...  71  โครงการควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลู...  69  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง พ...  61  วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง กองตรวจการประมง กรมประมง ...  55  นปท.เกาะช้าง (ตราด) / ศปท.ระยอง โดยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 203 ออกปฏิบัติงา...  53  วันที่ 6 สิงหาคม 2565 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล. กิจกร...  52  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำหน่วยป้องกั...  48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170    trat.patrol@gmail.com   039-510583 , 039-586151   039-510583   แฟนเพจ