กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันทะเลโลก

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันทะเลโลก 

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |   ข่าววันที่: 2021-06-08 |  อ่าน: 83 ครั้ง
 

          วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศปท.ระยอง นปท.เกาะช้าง (ตราด) ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดจันทบุรี สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำแหลมสิงห์ และชุมชนประมงบ้านคลองหก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันทะเลโลก ณ บริเวณชายฝั่งชุมชนบ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 150,000 ตัว จาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี และต้นกล้าโกงกาง จำนวน 400 ต้น จากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตราด โดยมีนายวิเชียร วรสายัณห์ ประมงจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 จับกุมเรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เรือตรวจประมง ย.06  (112)   วันที่ 4 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากร กิจกรรมย่อยสำรวจ รวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง เรือต... (98)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด) ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บร... (90)  วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ช่วยเหลือการปฏิบัต... (89)  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมง เรือตรวจประมงทะเล 612  (86)  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง(ตราด) ร่วมตรวจรับพันธุ์กุ้งกุลาดำในโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น... (76)  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตรวจเรือในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน เรือตรวจประมงทะเล 112  (76)  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประม... (74)  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเลระยองพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยป้องก... (72)  วันที่ 2 กันยายน 2564 กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง เรือตร... (69)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง (ตราด)

     14/8 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170