เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบของเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทยตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบของเรือประมง ที่มิใช่เรือประมงไทยตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-11  |   ข่าววันที่: 2021-03-10 |  อ่าน: 106 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย (เรือประมงต่างประเทศ) และการใช้งานระบบ ePSM แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน ณ ท่าเทียบเรือบริษัท ธนาพรชัย จำกัด และร่วมตรวจสอบการตรวจเรือประมงต่างประเทศ ที่เข้ามาเทียบท่าเทียบเรือ 33A-B จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900