กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กคจ.ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายประมง ฉบับประชาชน ณ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-04  |   ข่าววันที่: 2017-09-04 |  อ่าน: 761 ครั้ง
 

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย!

ณ เขื่อนลำปาว  จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว จังหวดกาฬสินธุ์ นำโดยนายพรมเพชร ดวงมาลา หัวหน้าหน่วยฯ  และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย (แทน หัวหน้าหน่วยเนื่องจากติดภารกิจ) ลงพื้นที่บริเวณเขื่อนลำปาว ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสรวง มีชาวประมงเข้าร่วม 43 คน และสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน มีชาวประมงเข้าร่วม 38 ราย เข้าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายประมง พร้อมตอบข้อสักถามที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 15 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางหน่วยงานได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับประมงให้กับโรงเรียนในพื้นที่เพื่อนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา โดยมี นายวิระ จิตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900