เรือ อาเซียน มารีน รีเฟอร์ 2 แจ้งออกไปทำการรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เรือ อาเซียน มารีน รีเฟอร์ 2 แจ้งออกไปทำการรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. เรือ อาเซียน มารีน รีเฟอร์ 2 แจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือท่าจีน ยูเนียน พอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร ได้ขอแจ้งออกเพืื่อไปทำการรับสัตว์น้ำที่ประเทศมัลดีฟส์ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (กตน.) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) ได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล พบว่าทำงานปกติ เครื่อง ifleet one  แสดงไฟสถานะทำงานปกติ (ติดครบทั้ง 4 ดวง) และการ Polling พบว่าทำงานปกติ (ภาพมาครบทั้้ง 5 ภาพ)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  217   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   209  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  139  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  115  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   87  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    82  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ