ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 2/2560

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของระบบ Electronic Reporting System (ERS) และ Electronic Monitoring System (EM) ฉบับที่ 2/2560 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-09  |   ข่าววันที่: 2017-08-09 |  อ่าน: 556 ครั้ง
 

ประกาศคณะทำงานประเมินคุณลักษณะและขีดความสามารถของระบบ ERS และ EM (ฉบับที่ 2)
ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับให้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ (นอกน่านน้ำ) จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ERS และ EM ภายใน 180 วัน
ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ขณะนี้มีบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม 1 บริษัท คือ บริษัทเอส.ดี.เอ ซึ่งเหลือบริษัทที่อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติอีก 1 บริษัท

 

รายละเอียด


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900