ประชุมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกรมประมงที่ 908/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประชุมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกรมประมงที่ 908/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-10  |   ข่าววันที่: 2020-11-10 |  อ่าน: 229 ครั้ง
 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) กรมประมง สำนักปฏิบัติการที่ 3 ศรชล. (กรมประมง) ประชุมเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งกรมประมงที่ 908/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 สังกัดส่วนกลางที่ปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่งประจำศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พิจารณาการจัดทำแผนการการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 การติดตามเรือประมงที่สงสัย และแผนเผชิญเหตุ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900