คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง 

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง  คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง 
ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมิน ชุดที่ 1 พร้อมด้วย นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) กรรมการและเลขานุการ ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี (ศจร.จันทบุรี) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด(ศจร.ตราด) และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ (ศจร.คลองใหญ่) เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์ควบคุมฯพร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่และชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าแต่ล่ะแห่ง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
การตรวจประเมินฯ จะทำให้มั่นใจว่าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ สามารถทำหน้าที่ ในการควบคุมการการแจ้งเข้า ออก ท่าเทียบเรือของเรือประมง เรือสนับสนุนการประมง การจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง และการปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  79   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   75  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  68  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   61  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   60  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  59  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   58  การประชุมทบทวนความรู้ให้กับผู้สังเกตการณ์บนเรือ   58  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ