คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง 

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง  คณะกรรมการตรวจประเมินและติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้นแบบ (SMART PIPO) ลงพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อตรวจประเมินและติดตามการทำงาน ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง 
ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ในฐานะประธานกรรมการตรวจประเมิน ชุดที่ 1 พร้อมด้วย นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) กรรมการและเลขานุการ ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จันทบุรี (ศจร.จันทบุรี) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตราด(ศจร.ตราด) และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง คลองใหญ่ (ศจร.คลองใหญ่) เพื่อติดตามการทำงานของศูนย์ควบคุมฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์ควบคุมฯพร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่และชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าแต่ล่ะแห่ง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 
การตรวจประเมินฯ จะทำให้มั่นใจว่าหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ สามารถทำหน้าที่ ในการควบคุมการการแจ้งเข้า ออก ท่าเทียบเรือของเรือประมง เรือสนับสนุนการประมง การจัดทำรายงานของท่าเทียบเรือประมง และการปฏิบัติอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   281   ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบแสดงอัตโนมัติ (AIS) ในเรือประ...  213  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565   171  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา ในการดำเนินก...  151  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  142  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดกา...  135  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  129  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย   123  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565   120  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564   116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ