ตรวจบูรณาการต้าน COVID-19

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ตรวจบูรณาการต้าน COVID-19 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-14  |   ข่าววันที่: 2020-07-10 |  อ่าน: 255 ครั้ง
 

ผลการปฏิบัติงาน

ตรวจบูรณาการเรือประมง และท่าเทียบเรือประมง ในพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามคำสั่งกรมประมงที่ 383/2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2563 ทำการตรวจคัดกรองเรือประมง จำนวน 1,012 เที่ยว แรงงานประง จำนวน 8,633 คน ไม่พบบุคคลหรือแรงงานแอบแฝงเข้าท่าเทียบเรือประมงผิดกฎหมาย และตรวจสอบท่าเทียบเรือประมง จำนวน 65 ท่า มีระบบคัดกรองโดยวัดอุหภูมิร่างกายของบุคคลที่เข้ามาในบริเวณท่าเทียบเรือประมง จัดเตรียมแอลกอฮอล์ อ่างล้างมือ และให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900