คณะผู้แทนจากกรมประมงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเวียดนาม และคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีกำหนดศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะผู้แทนจากกรมประมงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเวียดนาม และคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีกำหนดศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 คณะผู้แทนจากกรมประมงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศเวียดนาม และคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีกำหนดศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) โดยทางคณะฯได้เข้าร่วมสังเกตการการตรวจสอบเรือประมง  ณ ท่าเทียบเรือของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก (PIPO)  พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของศูนย์ PIPO ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   175   บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  172  ประชุมคู่มือผู้สังเกตการณ์บนเรือของไทย   110  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  107  ประชุมคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับ การแก้ไขป...  104  การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของระบบการรายการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการเฝ...  99  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  97  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  94  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565   91  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ