ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา 

BreakingNews

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-16 |  อ่าน: 1,611 ครั้ง
 

กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา 

-  ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัคร พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

   ณ  ห้องประชุมกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ ชั้น 4  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารปลอดประสพ  กรมประมง

   ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม -  6 มิถุนายน  2560  ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.  และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 3121

   รายละเอียดการรับสมัคร

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,560)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,308) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,429) ประกาศกรมประมง.. (3,232) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,577) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,361) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,310) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,237) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,098) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,946) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,850) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,836) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,760) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,752) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,615) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,611) เครื่องมือ คราด.. (1,602) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,551) แบบรายงานสำรวจท่าเทียบเรือ.. (1,546)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900