ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1/2563

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม  2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) ได้จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2563  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  โดยกำหนดการจัดสรรงบประมาณ   ตัวชี้วัด ประจำปี 2563 และหารือกิจกรรม  “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา”  กิจกรรม “การคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลไทยให้มีความยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ