กบร.จัดประชุม “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability) ให้กับเจ้าหน้าที่

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.จัดประชุม “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability) ให้กับเจ้าหน้าที่ 

กิจกรรม


กบร.จัดประชุมเรื่อง “การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability)
ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ทั้ง 32 ศูนย์ จำนวน 45 คน วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับภายในประเทศ (Thai Flag Traceability) และซักถามปัญหาที่พบในการทดลองใช้ระบบดังกล่าว

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ