คณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

คณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ FMC  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-03 |  อ่าน: 454 ครั้ง
 

ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะทำงานร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ห้องประศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) โดยมีนายบรรจง  จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ให้การต้อนรับ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900