กฎหมายประมง ฉบับประชาชน

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กฎหมายประมง ฉบับประชาชน 

กลุ่มควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืด

 เผยเเพร่: 2017-03-24  |   ข่าววันที่: 2017-03-24 |  อ่าน: 2,935 ครั้ง
 

การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายประมงฉบับประชาชน

และเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย!

ณ เขื่อนกระเสียว อ. ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560

กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืดและการทำการประมงในฤดูน้ำแดง ฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน
ซึ่งอยู่ในช่วง 16 พ.ค. – 16 ก.ย. ของทุกปีแก่ชาวประมงและประชาชนที่สนใจโดยในที่ประชุมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกฎหมายประมงที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในแหล่งน้ำจืด ซึ่งทางหน่วยงานได้ชี้แจงและแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง จนชาวประมงและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ

การติดต่อประสานงานในครั้งนี้กลุ่มฯ ได้รับขอความอนุเคราะห์จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานให้ โดยมี นายวีระศักดิ์ ก้องรัตนโกศล หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (5,394)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (3,516) กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ.. (3,370) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 3 ศูนย์ .. (3,198) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (2,935) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) ประกาศกรมประมง.. (2,872) กลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือ.. (2,716) กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล.. (2,485) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,232) กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง.. (2,104) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,096) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (1,942) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (1,863) Link หน่วยงานในสังกัด กบร... (1,855) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (1,851) กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด.. (1,793) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,733) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,725) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,646)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตึกปลอดประสพ ชั้น 4 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900