คณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ FMC

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


คณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ FMC 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่จากกรมประมง สาธารณรัฐบังกลาเทศ เข้าศึกษาดูงานระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System : VMS) โดยใช้ระบบดาวเทียม และระบบมาตรการรัฐเจ้าของท่า ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (FMC) โดยมีนายปิยะโชค  สินอนันต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารจัดเรือประมงและการทำการประมง เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  224   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  140  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  116  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   88  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  88  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   76  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ