ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี 

กิจกรรม


วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการ รมช.กระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รักษาราชการรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ นายเสรี เรือนหล้า ผอ.กบร. นายวิรัตน์ สนิทมัจโร หน.กคท. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง สุราษฎร์ธานี และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า อ.ดอนสัก ในการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินจากผู้แทนสหภาพยุโรป โดยมี นาวาโท พิษณุ อังสุวัฒนะ หน.ศูนย์ฯสุราษฎร์ พร้อมด้วย นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง รอง หน.ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้า ในโอกาสนี้ คณะฯเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ตรวจสอบเรือประมง เครื่องมืออวนลากคานถ่าง ที่แพศักดิ์ชัยเจริญ อ.ดอนสัก การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  231   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   212  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    84  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ