สมาชิกสหภาพยุโรปเยือนไทย 

กิจกรรม


วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. Mrs.Clara Eugenia Aguilera Garcia สมาชิกสหภาพยุโรป ( MEP ) ชาวสเปน และสมาชิกกรรมาธิการด้านการประมงของสหภาพยุโรป ( PECH ) ได้มีความประสงค์ขอเข้าพบและหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งรวมไปถึงการเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง ( FMC ) ที่มีความก้าวหน้าและยังคงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี ดร.อดิศร  พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายธนพร  ศรียากูล ที่ปรึกษากรมประมง และผู้แทนจากกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ