รองนายกรัฐมนตรี ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รองนายกรัฐมนตรี ตรวจการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์ 

กิจกรรม


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ร.อ. พิเชฐ ตานะเศรษฐ  เสนาธิการทหารเรือ นางเพชรรัตน์  สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ดร.ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการทำงานแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง และแนะนำให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กฎหมายต่างๆ ให้ชาวประมงทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ