ความสำคัญของระบบติดตามเรือประมงไทย

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ความสำคัญของระบบติดตามเรือประมงไทย 

กิจกรรม


ความสำคัญของระบบติดตามเรือประมงไทย  ในกรณีที่เรือประมงประสบเหตุกลางทะเล VMS สามารถบอกตำแหน่งของเรือประมงได้ ทำให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ระบบติดตามเรือประมง รุ่นที่ 2 มีปุ่มกด SOS เพื่อให้ลูกเรือสามารถขอความช่วยเหลือได้ โดยข้อมูลจะถูกส่งมายังกรมประมง และเพิ่มประสิทธิภาพในมาตรการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง โดย VMS เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการป้องกันการละเมิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  213   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   84  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    79  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ