กบร.ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร.ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-27  |   ข่าววันที่: 2018-02-24 |  อ่าน: 445 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กรมประมง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปลูกฝัง ปรับฐานความคิดข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900