อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค หัวข้อ Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีหน่วยงาน The U.S. Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs(INL), หน่วยงาน Malaysian Maritime Enforcement Agency, หน่วยงาน U.S. Coast Guard ร่วมกับหน่วยงาน Japan Coast Guard และกองกำลังพิทักษ์เขตแดนเครือรัฐออสเตรเลีย (Australian Bord) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค และสนับสนุนเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันและความมั่งคงทางทะเลในภูมิภาค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  79   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   75  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  69  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   61  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  59  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565   59  ขั้นตอนการแจ้งปิด VMS ชั่วคราว กรณีเรือประมงเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม    59  ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   58  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ