ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการประมงสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย (SIOFA) 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอก...


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565   211   นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอ...  143  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566   97  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   84  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565   82  การฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเรือที่ต้องสงสัยว่ามีการกระทำคว...  79  การประชุมคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 18 (TCC18) ภายใต้กรอบ WCPFC   74  ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รั...  73  เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสั...  71  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025797912   025797913   แฟนเพจ