เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของเรือผ่าน CCTV โดยใช้ Rule Base

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของเรือผ่าน CCTV โดยใช้ Rule Base 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอก...


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณา การติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของเรือผ่าน CCTV โดยใช้ Rule Base ของเรือประมงนอกน่านน้ำไทย ชื่อเรือ มณีเงิน 5, โชคเพิ่มสิน 1 และทรัพย์ดาวประมง 7 และเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทย ชื่อเรือ  ศิริชัยรีเฟอร์, อาเซี่ยนมารีน รีเฟอร์ และเอส.ลีลาวดี ในรอบเที่ยวเรือปัจจุบัน ณ ห้องประชุม กตน.

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565   222   นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอ...  147  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566   111  การฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบเรือที่ต้องสงสัยว่ามีการกระทำคว...  103  เดินทางราชการ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต Phuket Deep Sea port เพื่อตรวจสอบการขนถ่ายสั...  81  ประชุมพิจารณา ร่างระเบียบกรมประมงว่าด้วยการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รั...  78  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายอาเซียน เพื่อการต่อต้านกา...  68  เรือภัสสรได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ ท่าจีน ยูเนี่ยนพอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ...  62  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2565   60  พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล (ศรชล...  60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025797912   025797913   แฟนเพจ