กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 26

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ครั้งที่ 26 ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง รวมถึงเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กบม. กกม. กรป. กปต. กพท. กนป. และ กบร. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอและจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยสำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีของ IOTC ระหว่างวันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองวิคตอเรีย สาธารณรัฐเซเชลส์   โดยกรมประมงมอบหมาย นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล เดินทางเข้าร่วมการประชุม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสำหรับการประชุมดังกล่าว ?

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  78   กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   69  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  65  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565   59  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565   59  การประชุมทบทวนความรู้ให้กับผู้สังเกตการณ์บนเรือ   58  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   58  ประชุมการประชุม the 6th Compliance Committee (CC6) ภายใต้กรอบความตกลงการทำการป...  56  ตรวจสอบระบบ ERS EM ORS และการตรวจการแจ้งเข้าของเรือโชคเพิ่มสิน 1 ที่เดินทางกลับ...  56  ประชุมหารือปรับปรุงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ