เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมประชุมรัฐชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดีย (G16) ครั้งที่ 32

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมประชุมรัฐชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดีย (G16) ครั้งที่ 32 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอก...


เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข้าร่วมประชุมประชุมรัฐชายฝั่งของมหาสมุทรอินเดีย (G16) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2565 เวลาประเทศไทย 11.00 – 18.30 น. ผ่านระบบ video-conference โดยมี Mr. David Wilson จากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เป็นประธาน วัตถุประสงค์การประชุมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำท่าทีของประเทศกลุ่มรัฐชายฝั่งสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ประจำปี ครั้งที่ 26 เกี่ยวกับข้อเสนอมาตรการอนุรักษ์และจัดการของ IOTC โดยกรมประมงมอบหมายให้ นางเพราลัย นุชหมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายปวโรจน์ นรนาถตระกูล นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สังกัด กพท. เป็นผู้แทนสำรอง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ