กบร. จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

กบร. จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-26  |   ข่าววันที่: 2017-12-26 |  อ่าน: 1,147 ครั้ง
 

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง จัดประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของ กลุ่มติดตามเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง, กลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล, กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด, กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมกรมประมง, ฝ่ายบริหารทั่วไป, ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร), เขต 2 (สงขลา), และเขต 3 (ภูเก็ต) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560) ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ  ห้องประชุม อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง ทั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดตามการตรวจเรือเชิงคุณภาพ, แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561, แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฉบับใหม่, คณะกรรมการวิชาการกองฯ และแนวทางการเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว.1 ด และพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2561

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900