การประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมประมงและ Seafood Task Force (STF) ในความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ประจำปี 2565

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


การประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมประมงและ Seafood Task Force (STF) ในความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ประจำปี 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมประมงและ Seafood Task Force (STF) ในความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ประจำปี 2565 โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการพร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ รองอธิบดี นายปิติพงษ์ เดชจารุกุล กรรมการบริหาร STF และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผล/ความก้าวหน้า จากความร่วมมือในปีที่ผ่านมา และได้พูดคุยหารือถึงความร่วมมือสำหรับปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณจาก STF

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  214   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   206  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  138  ประชุมติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีภายหลังการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่าง รัฐบ...  117  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  114  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  86  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   86  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    81  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  77  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   74


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ