เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้จัดการสอบคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ณ ห้องประชุมพะยูนและห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ได้มีการคัดกรองผู้ที่มาสอบคัดเลือก ตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด #ฝ่ายบริหารทั่วไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   283   ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการดำเนินการติดตั้งระบบแสดงอัตโนมัติ (AIS) ในเรือประ...  215  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหา ในการดำเนินก...  159  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  142  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้จัดกา...  136  ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การตรวจ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังการทำการประมง และแรง...  132  ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย   126  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565   121  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564   116  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ