เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย เข้าร่วมอบรม Workshop การใช้งานระบบ SEA VISION และระบบ SKY LIGHT

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย เข้าร่วมอบรม Workshop การใช้งานระบบ SEA VISION และระบบ SKY LIGHT 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอก...


วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย เข้าร่วมอบรม Workshop การใช้งานระบบ SEA VISION และระบบ SKY LIGHT เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ AIS จากเรือประมงต่างชาติ ที่จะขนถ่ายสัตว์น้ำกับเรือขนถ่ายสัตว์น้ำนอกน่านน้ำไทยที่ท่าเทียบเรือ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงในน่านน้ำไทย   159   เปิดรับสมัครนักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 14 - 29 ธันวาคม 2565   144  แจ้งออกไม่ได้! ทำยังไงดี?   93  ขั้นตอนการแจ้งปิด VMS ชั่วคราว กรณีเรือประมงเกิดการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซม    84  นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง อธิบดีอ...  77  ขั้นตอนการแจ้งปิด VMS ชั่วคราว กรณีแจ้งงดใช้เรือกับกรมเจ้าท่า   68  การขอรหัสเข้าใช้งาน APPLICATION FISHERIES TOUCH   67  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึ...  67  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   63  การประชุมคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 18 (TCC18) ภายใต้กรอบ WCPFC   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ