การประชุมการติดตามข้อมูลการดำเนินงานการต่อต้านการประมง IUU

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


การประชุมการติดตามข้อมูลการดำเนินงานการต่อต้านการประมง IUU วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-14.00 น. ผู้อำนวยการ   กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการติดตามข้อมูลการดำเนินงานการต่อต้านการประมง IUU โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings เพื่อติดตามความคืบหน้าจากการประชุมทางไกลของคณะทำงานไทย-สหภาพยุโรป ในการต่อต้านประมง IUU ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  228   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  142  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ