เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมอบรมหัวข้อ “ระบบ National Single Window สำหรับบุคคลากรและผู้เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมอบรมหัวข้อ “ระบบ National Single Window สำหรับบุคคลากรและผู้เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |   ข่าววันที่: 2021-09-21 |  อ่าน: 40 ครั้ง
 

วันที่ 21 กันยายน  2564 เวลา 09.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมอบรมหัวข้อ “ระบบ National Single Window สำหรับบุคคลากรและผู้เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ จัดโดย NSW Operator (กรมศุลกากร) และบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Single Window ตามมาตรฐานสากล, ระบบ ebXML, เทคโนโลยี PKI and Digital Signature และการให้บริการของระบบ NSW

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900