เรือ มณีเงิน 5 และเรือ โชคเพิ่มสิน 1 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

เรือ มณีเงิน 5 และเรือ โชคเพิ่มสิน 1 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-28  |   ข่าววันที่: 2021-08-28 |  อ่าน: 78 ครั้ง
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. เรือ มณีเงิน 5 และเรือ โชคเพิ่มสิน 1 ได้ขอแจ้งออก ณ ท่าเทียบเรือ บริษัท เจ.ดี.พี จังหวัดตรัง เพื่อไปทำการประมงนอกน่านน้ำในเขตพื้นที่ SIOFA  เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบทางออนไลน์ ผ่านทาง Remote Desktop ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19 อุปกรณ์บันทึกข้อมูลมีการทำงานปกติ (มีการบันทึกข้อมูล) ระบบ VSAT แสดงไฟสถานะทำงานปกติ และการ Polling พบว่า ทำงานปกติ (ภาพมาครบทั้ง 3 ภาพ)

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900