กบร.จัดประชุมหารือกับตัวแทนชาวประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงน้ำจืดในลุ่มน้ำสงคราม

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


กบร.จัดประชุมหารือกับตัวแทนชาวประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงน้ำจืดในลุ่มน้ำสงคราม 

กิจกรรม


วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยกลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด จัดการประชุมหารือกับตัวแทนชาวประมงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการทำประมงน้ำจืดในลุ่มน้ำสงคราม  เนื่องจากมีข้อร้องเรียนในพื้นที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาการทำการประมงในลุ่มน้ำสงคราม ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด (บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม) กรมประมงจึงมอบหมายให้ กบร.จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวประมงในลุ่มน้ำสงคราม โดยมี ท่านสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงเป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการนโยบายประมงชาติ (สมาคมชุมชนประมงน้ำจืดภาคอีสาน), ประธานและรองประธานเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 3 จังหวัดลุ่มน้ำสงคราม, มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน, ตัวแทนจากผู้ผลิตสารคดี ช่อง Thai PBS และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา, สำนักงานประมงจังหวัด 3 จังหวัด, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3 (สกลนคร), กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด, กองตรวจการประมง และกองกฎหมาย เพื่อให้เกิดการเข้าใจตรงกันและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ที่มา : กลุ่มควบคุมการทำประมงในแหล่งน้ำจืด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ