อธป. เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


อธป. เข้าร่วมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง 

กิจกรรม


วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ห้องคอนเวนชั่น ฮอล ซี (Convention Hall C) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมประมง ได้กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับของท่าเทียบเรือประมง” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย พลเรือเอกพัชระ พุ่มพิเศษ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ ให้เกียรติมาเป็นประธาน โดยมี ท่านอธิบดีกรมประมง ดร.อดิศร พร้อมเทพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมง/ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงพาณิชย์ทุกลำที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำหรือนำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สร้างระบบการควบคุม เฝ้าระวัง และตรวจสอบการทำการประมงให้มีประสิทธิภาพและสร้างระบบการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้ตั้งแต่การทำการประมงไปจนถึงผู้บริโภคสุดท้าย

โดยกำหนดการฝึกอบรมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18-19 ตุลาคม 2560 รวม 2 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบไปด้วยข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพิเศษภูธรจังหวัดและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และเจ้าของท่าเทียบเรือประมงและผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมงจำนวน 273 ท่า

ในโอกาสนี้ นายเสรี  เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง พร้อมด้วย นายปิยะโชค  สินอนันต์ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  227   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   211  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  141  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   89  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  89  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    83  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  78  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ