รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 7.30 น. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตรวจการปฏิบัติงานการควบคุมการเข้าออกเรือประมง ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจการดำเนินการ ขึ้นสัตว์น้ำและการบริหารจัดการของท่าเทียบเรือประมง พรพีระพัฒน์ ตำบลบางหญ้า แพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และ ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ บริษัทไทยรวมสิน  อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า  พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และ ผอ.ศรชล.และคณะ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการ อธิบดีกรมประมงพร้อมคณะ หัวหน่าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจ พ.ต.ท.เจนณรงค์ จารุภา รรท.สว.ส.รน.4กก.4บก.รน.และ น.ท.พีระ สกุลเต็ม หน.ศูนย์ฯ pipo สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ให้การต้อนรับรัฐมนตรีและคณะ

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ