การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 18 (the 18th Session of the Compliance Committee)

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 18 (the 18th Session of the Compliance Committee) การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม ครั้งที่ 18 (the 18th Session of the Compliance Committee) ภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission; IOTC) มีกำหนดจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. ผ่านระบบ videoconference โดยจะมีการพิจารณาข้อมูล ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติตามของประเทศสมาชิกของ IOTC แต่ละประเทศ 
2. การพิจารณาสถานะของประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ
3. การพิจารณารายชื่อเรือที่ทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมในพื้นที่ IOTC
4. การพิจารณาแก้ไข IOTC Rules of Procedures ในประเด็นการปฏิบัติตาม และการคัดเลือกเลขาธิการบริหารของ IOTC

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บุคลากรกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงร่วมกันแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส...  232   พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565   213  การประชุม การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (New GFMIS Thai) ผ่านร...  143  การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Int...  91  พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565   90  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    85  เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ได้เข...  79  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาาน   77  เทศกาลไหน ๆ ในช่วงปีนี้ ยังคง "No Gift Policy" เพื่อความห่วงใย ห่างไกลจาก Covid...  71  ประชุมคณะทำงานพิจารณา กลั่นกรอง และติตดามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกา...  70


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900     fishingvessel@fisheries.go.th   025612341   025612341   แฟนเพจ