การประชุม Video Conference ประเด็นการดำเนินงานของโครงการ AN – IUU

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

การประชุม Video Conference ประเด็นการดำเนินงานของโครงการ AN – IUU 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-05-12  |   ข่าววันที่: 2021-05-12 |  อ่าน: 87 ครั้ง
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง และเจ้าหน้าที่กลุ่มเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการประชุมหารือกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และ Mr.Aldo Dell’Ariccia , Team Leader Project คนใหม่ของ E-READI  ผ่านระบบ Video Conference ประเด็นการดำเนินงานของโครงการ AN – IUU เพื่อขอให้ E-READI สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนา Guidelines on Sharing, Access to and Use of IUU Fishing-Related Information


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,382)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,144) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,305) ประกาศกรมประมง.. (3,184) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,530) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,328) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,266) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,183) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,067) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,908) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,827) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,781) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,674) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,666) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,593) เครื่องมือ คราด.. (1,550) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,546) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,515) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,509)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900