มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-04-28  |   ข่าววันที่: 2021-04-28 |  อ่าน: 74 ครั้ง
 

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้เรือเอกอภิชาต  สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงานกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง โดยเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ Bath a room ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ในพื้นที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (Forward Inspection Point ; FIP) เพิ่มเติม.. (6,397)  แบบครุฑ ตราประทับ.. (4,155) กฎหมายประมง ฉบับประชาชน.. (3,310) ประกาศกรมประมง.. (3,188) โครงสร้างกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.).. (2,873) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC).. (2,535) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (2,330) ศจร.4 ใบคำร้องขอตัดอุปกรณ์ล็อคตรึงและตีตราอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือประมง (VMS) .. (2,270) ศจร.3 (แบบบันทึกชี้แจง) 29/3/2561.. (2,186) เครื่องมือ อวนลาก-อวนรุนเคย.. (2,070) คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ PIPO อัพเดท 29/3/2561.. (1,911) ศจร.1 (แบบรายงานตรวจสอบเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ สำหรับเจ้าหน้าที่) 29/3/2561.. (1,831) ศจร.6 หนังสือแจ้งเตือน 29/3/2561.. (1,783) เครื่องมือ อวนล้อมจับ.. (1,681) สรุปขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกตามโครงสร้าง PIPO ใหม่ .. (1,673) ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5 อัตรา.. (1,596) เครื่องมือ คราด.. (1,554) เครื่องมือ อวนติดตา.. (1,549) เครื่องมือ อวนครอบ-ช้อน/ยก.. (1,518) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560.. (1,513)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

     กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900