ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประเภท เกษตรกรทั่วไป

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้เเละเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประเภท เกษตรกรทั่วไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-15  |   ข่าววันที่: 2020-12-16 |  อ่าน: 419 ครั้ง
 

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

หลักสูตร การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ประเภท เกษตรกรทั่วไป

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 210 คน

กำหนดการฝึกอบรม ช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน 2564 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน/รุ่น รุ่นละ 30 คน

สถานที่จัดฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เป็นเกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. มีพื้นที่สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
  3. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  4. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร เเละนนทบุรี

    เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564 

วิธีการสมัคร

  • กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรอกรายละเอียด เเล้วส่งมาที่ E-mail : ifayutthaya@yahoo.com

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • เบอร์โทรศัพท์ 035-704-171 ติดต่อโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290