ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2563 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-08-07  |   ข่าววันที่: 2020-07-31 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จัดอบรมให้กับบุคคลภายนอก ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1 ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทร  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวนรายละ 3,000 ตัว ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290