ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2563 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-06-05  |   ข่าววันที่: 2020-05-29 |  อ่าน: 292 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) โดยกลุ่มงานตรวจประเมินฟาร์ม เข้าตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี    (Good Aquaculture Practice; GAP) และตรวจติดตามฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ (Safety Level ; SL) ภายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290