ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16/2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 16/2560 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-06-20  |   ข่าววันที่: 2017-05-26 |  อ่าน: 470 ครั้ง
 

          วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) ร่วมกับเทศบาลตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การสนับสนุนคณะวิทยากรและสถานที่จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท้องถิ่น (ปลาหมอ) สำหรับเกษตรกรในชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ราย โดยมีนายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายปิยะพจน์ เบราวะนะกุล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ วิธีการเพาะพันธุ์และการอนุบาลลูกปลาหมอ วิธีการเพาะไรแดง

      

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290