ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2563 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-02-21  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 428 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา Giant Butter Catfish (Technology Transfer for Produce Live Aquatic Feeds for Giant Butter Catfish (Silonia silondia)) ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนมา โดยฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290