ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-12-06  |   ข่าววันที่: 2019-12-02 |  อ่าน: 270 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) พร้อมด้วยนายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมประชุม VDO Conference โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด  เพื่อปรับปรุง/แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด คัดเลือกเกษตรกรและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงบ่าย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290