ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2562

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2562 

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |   ข่าววันที่: 2019-06-13 |  อ่าน: 345 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) พร้อมด้วย นายวัฒนะ คล้ายสุบรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบริการวิชาการ และการวิจัย ระหว่างสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมทั้งมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP) แก่เกษตรกรในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) แปลงปี 2561 (แปลงใหญ่ปลาดุก) ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จำนวน 37 ราย ร่วมกับนายเดชา รอดระวัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี

และในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายวชิระ กิติมศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) และสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางจิราภรณ์ วงษ์ทับทิม ประมงอำเภอบางปะอิน นำปลาดุก จำนวน 1,800 ตัว และอาหารปลา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำของโรงเรียน (ประมงโรงเรียน) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา

 32 ม.2 ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290